Over InlandLinks

Links

Belangenorganisaties

Vereniging van Nederlandse Inland Terminal operators(VITO)

Koninklijk Nederlands Vervoer (Branchevereniging van ondernemingen in het spoorgoederenvervoer in Nederland)

Centraal-bureau voor de Rijn-en Binnenvaart (Nederlands)

Deltalinqs

Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart (Nederlands)

Voorlichtingsbureaus

Bureau voorlichting binnenvaart (Nederland)

Railcargo Information Netherlands

Infrastructuurbeheerder

ProRail
ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid
Doel: Tussen 2012 en 2015 werkt ProRail aan een robuuster spoor dat groei aan kan, minder gevoelig is voor verstoringen, sneller kan worden hersteld en lagere kosten vraagt.