Over InlandLinks

Raad van Advies

InlandLinks is ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen en wil haar informatievoorziening zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de gebruikers. Eén van de middelen die Havenbedrijf Rotterdam N.V. heeft opricht is de Raad van Advies (RvA). Hieronder vindt u op alfabetische volgorde de deelnemers in de RvA.

 

Ben Maelissa

CEO - Danser Group

http://www.dansercontainerline.com

 

“Via InlandLinks worden de mogelijkheden van transport van en naar het achterland aan een breed publiek kenbaar gemaakt, ook aan de kleinere bedrijven die niet te tijd hebben om dat zelf uit te zoeken. Dat zorgt uiteindelijk voor een verduurzaming van transport. Dat is bij Danser ook een speerpunt.”

 

Frank Fokkens

Managing director - HUSA Logistics

http://www.husatransportation.com/ 

 

Frank Schuhholz

Director - FMS Advisers, Liaison Officer PIB 'Linked by Rail'

 

“De haven van Rotterdam is met InlandLinks goed op weg om een achterlandstrategie te ontwikkelen voor deep sea, short sea en continentale vracht. Als lid van de Raad van Advies hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren vanuit het perspectief van spoorvervoerders.” 

 

Grant Pinkney

Business Development Executive - Kramer Group

http://www.kramergroup.nl/

 

“InlandLinks een belangrijk platform, omdat het verladers inzicht geeft en oplossingen biedt voor het vervoer van en naar het hinterland. Door een betere spreiding over de modaliteiten kan er een efficiëntere operatie plaatsvinden.”

 

Johan Groenevelt

Managing Director - HebraGTO B.V.

http://www.hebragto.com 

 

 

Jos Meeuwis

Commercial Manager - CMA CGM (Holland)

http://www.cma-cgm.com/


CMA CGM hecht veel belang aan intermodaal transport. Speerpunten zijn optimaal containergebruik, kostenreductie en zo weinig mogelijk impact op het milieu. InlandLinks brengt de verschillende mogelijkheden goed in kaart en brengt deze onder de aandacht van de klant.”

 

René Richters

General Manager - Flex

http://www.flex.com/